Thực hiện công văn số 333/SGDĐT-GDTTCTTT ngày 07/3/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 104/ PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023. Liên đội đã tổ chức cho các em tham gia ngày hội đọc sách, giới thiệu những cuốn sách hay cho các em Đội viên, Nhi đồng trong toàn Liên đội. Ngày hội đã thu hút đông đảo các em tham gia say mê đọc sách, khám phá kho tàng tri thức mới vô cùng quý giá. Liên đội tổ chức hoạt động vào ngày 20.4.2023